Deň PRVÝ!

Po vyložení konštrukcie drevenej pergoly Miláno u zákazníka začína montáž.


Na samonosnej drevenej pergole Miláno je navrhnutý neviditelný konštrukčný spoj. Konštrukčný spoj musí byť mimoriadne pevný, kedže sa jedná o samostatne stojacu drevenú pergolu. Týmto pevným konštrukčným spojom sa dokážeme vyhnúť rohovým výstuhám, ktoré by rušili celkový jednoduchý dizajn pergoly.Tu samozrejme zadanie klame! Čím jednoduchšia dizajnom drevená pergola tým náročnejšie konštrukčné kovanie.


Pevné kovové pätky dôležitá súčasť celkovej stability drevenej samostatne stojacej pergoly.


Konštrukcia drevenej pergoly stojí! Nasleduje nasúvanie drevených nosných trámov s rybinovým spojom na koncoch.

Deň DRUHÝ!

Začíname osadením gumí na vrchné časti drevenej pergoly. Na tieto gumy sa bude pokladať bezpečnostné lepené sklo.

Sklo je vyložené na konštrukciu drevenej pergoly.

Začíname upevňovať hliníkové prítlačné lišty na sklo. Používame kvalitné prítlačné hliníkové lišty, v ktorých je osadená exteriérová EPDM guma so vzduchovou membránou, ktorá ešte dokonalejšie prilne ku sklu aj pri minimálnom sklone drevenej pergoly. Menej kvalitné komponenty by mali za následok po rokoch užívania netesnosť a následné zatekani.

Na osadené hliníkové prítlačné lišty sa nasadia finálne hliníkové krytky vo farbe drevenej pergoly.Tie nielen že zakryjú viditelné skrutky medzi ktorými by sa mohla dostávať voda do konštrukcie drevenej pergoly, ale aj elegantne pôsobia pri pohlade na strešné zasklenie.


Deň TRETÍ!

Deň tretí sa už len doladujú posledné detaili na drevenej konštrukcii Miláno.Práve na týchto detailoch nám mimoriadne záleží!U takejto čistel linii by práve nedokončené detaili mohli skaziť celkový dizajn našich drevených prístreškov. Chceme byť naďalej pioniermi v dizajne a vo vývoji nových dizajnov a konštrukčných spojov.