Prvý deň

Po vyložení konštrukcie drevenej pergoly Miláno u zákazníka začína montáž.


Na samonosnej drevenej pergole Miláno je navrhnutý neviditeľný konštrukčný spoj. Konštrukčný spoj musí byť mimoriadne pevný, kedže ide o samostatne stojacu drevenú pergolu. Týmto pevným konštrukčným spojom sa dokážeme vyhnúť rohovým výstuhám, ktoré by rušili celkový jednoduchý dizajn pergoly. Tu samozrejme zadanie klame. Čím je jednoduchší dizajn drevenej pergoly, tým je náročnejšie konštrukčné kovanie.


Pevné kovové pätky ako dôležitá súčasť celkovej stability drevenej samostatne stojacej pergoly.


Konštrukcia drevenej pergoly stojí. Nasleduje nasúvanie drevených nosných trámov s rybinovým spojom na koncoch.

Druhý deň

Začíname osadením gumy na vrchné časti drevenej pergoly. Na tieto gumy sa bude pokladať bezpečnostné lepené sklo.

Sklo vykladáme na konštrukciu drevenej pergoly.

Začíname upevňovať hliníkové prítlačné lišty na sklo. Používame kvalitné prítlačné hliníkové lišty, v ktorých je osadená exteriérová EPDM guma so vzduchovou membránou, ktorá ešte dokonalejšie priľne ku sklu aj pri minimálnom sklone drevenej pergoly. Menej kvalitné komponenty by mohli po rokoch zatekať.

Na osadené hliníkové prítlačné lišty sa nasadia finálne hliníkové krytky vo farbe drevenej pergoly. Tie nielenže zakryjú viditeľné skrutky, medzi ktoré by sa mohla dostať voda do konštrukcie drevenej pergoly, ale aj elegantne pôsobia pri pohľade na strešné zasklenie.


Tretí deň

Tretí deň už iba dolaďujeme posledné detaily na drevenej konštrukcii Miláno. Práve na týchto detailoch nám mimoriadne záleží. Na takejto čistej línii by práve nedokončené detaily mohli skaziť celkový dizajn našich drevených prístreškov. Chceme byť naďalej pioniermi v dizajne a vo vývoji nových dizajnov a konštrukčných spojov.