Deň PRVÝ!

Stavba jedného z našich najkomplikovanejších altánkov začala. Viktoriánsky altánok s kamennou strechou. Príprava stĺpov na osadenie kovových pätiek a skompletovanie venca altánku. Presnosť a kvalita 100%. Použitím najmodernejších technologických výrobných postupov dokážeme vyrábať takto komplikovaná záhradné stavby. Predpokladaná doba montáže 7 až 10 dní.


Deň DRUHÝ!

Postavili sme jednotlivé segmenty, ktoré sa spájajú k sebe samozrejme bez viditeľných spájacích prvkov. Zložitá časť montáže altánku bola osadzovanie osemuhlového venca, ktorý musel presne zapadnúť do drážky. Samotné osádzanie trvalo 5 hodín.


Deň TRETÍ!

Osadenie kovovej hviezdice, ktorá drží na vrchu krokvy altánku dokopy. Táto kovová hviezdica sa vkladá z hora do vyfrézovaných drážok. Úmysel bol dosiahnuť spoj krokvý bez viditeľných spájacích skrutiek na celom viktoriánskom altánku. Po vložení a presnom osadení hviezdice, čo trvalo 7 hodín príde následne zalievanie drážok s vloženou konštrukciou dvojzložkovým lepidlo.


Deň ŠTVRTÝ!

Osádzanie krokvý na altánok, celkový počet 24 kusov!


Deň PIATY!

Na piaty deň sa začalo pribíjať podbitie, na ktoré sa potom medenými klincami pribíja prírodná bridlica. Ale to nás čaká až ďalší deň. Predpokladaná doba položenia bridlice na altánok je 2 dni.


Deň ŠIESTY!

Ďalšia výrazná časť montáže viktoriánskeho altánku je pokládka bridlicovej strechy. Každá jedna bridlica sa musí osekávať kladivkom. Rezaním karbobrúskou by sa znehodnotil bridlicový okraj, ktorý by sa časom začal lúpať. Predpokladaná doba pokládky 2 dni.


Deň SIEDMY!

Kamenná strecha viktoriánskeho altánku je už skoro celá hotová zostáva len nasadiť na ňu kráľovskú korunu! Malú striešku so špičkou. Teraz už vyzerá altánok ako keby bol už kompletne hotový. Faktom je, že zostáva ešte podlaha v tvare hlavnej konštrukcie altánku a dolaďovanie detailov. Vidíme to tak na 4-5 dní.


Deň ÔSMY!

Zložitá pokládka dubovej podlahy altánku začala. Príprava podkladového roštu a na milimeter presná pokládka dubových dosiek bude trvať 2-3 dni.


Deň DEVIATY!

dokončujeme podlahu a detaily na viktoriánskom altánku.