Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Naša webová stránka

Môžeme prihlásiť vašu IP adresu a užívateľského agenta prehliadača, aby sme pomohli diagnostikovať problémy s našimi webovými stránkami, spravovať naše webové stránky a identifikovať užívateľov pridelených ID. Vaša IP adresa sa tiež používa na zhromažďovanie širokých demografických informácií. Nepoužívame žiadne informácie, ktoré by pri osobnom používaní alebo v spojení s inými informáciami mohli osobne identifikovať vás.
Ak sa používateľ rozhodne odoslať údaje prostredníctvom jedného z našich kontaktných formulárov, alebo sa dotkne priamo prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorá sa nachádza na verejnosti, poskytnuté informácie sa automaticky odovzdajú spoločnosti Gazebo Altánky. Tieto údaje budú použité, aby sme vás mohli kontaktovať vo vzťahu k vašej konkrétnej žiadosti alebo aby sme vás kontaktovali s priebežnými aktualizáciami organizácie a informáciami v prípade prihlásení do firemného newsletteru. Nebudeme zbierať žiadne osobné údaje od vás, ktoré nepotrebujeme.
Vaše údaje zachytené niektorým z našich kontaktných formulárov budú použité len na to, aby sme vás kontaktovali kvôli konkrétnemu dôvodu diskusie o vašej žiadosti o kontakt. Tieto informácie môžu byť na vašu žiadosť odstránené. Akékoľvek informácie o vás, ktoré používame na marketingové účely, sa môžu uchovávať u nás, kým nám neoznámíte, že už nemáte záujem o kontaktovanie.
Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, vykonávajú naši zamestnanci na Ružová dolina 4145/6, 940 56, Nové Zámky, Slovensko. Žiadne tretie strany nemajú prístup k vašim osobným údajom, pokiaľ zákon nevyžaduje, aby tak urobili.

Informácie o osobnej identifikácii

Osobné identifikačné informácie môžeme od používateľov zhromažďovať rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výlučne, keď používatelia navštívia našu stránku, odoberajú newsletter, vyplnia formulár a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sme sprístupnili na našich stránkach.
Používatelia môžu navštíviť naše stránky anonymne. Budeme zhromažďovať osobné identifikačné údaje od používateľov iba vtedy, ak nám tieto informácie dobrovoľne odošlú. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytovanie osobných identifikačných informácií, okrem toho, že im môžu zabrániť v účasti na určitých aktivitách týkajúcich sa webových stránok.
Pokiaľ je to možné, snažíme sa získať svoj výslovný súhlas na spracovanie týchto informácií, napríklad tým, že vás žiadame, aby ste súhlasili s používaním súborov cookies. Niekedy môžete svoj súhlas implicitne vyjadriť, napríklad ak nám pošlete správu e-mailom, na ktorú by ste mohli odôvodnene očakávať, že budeme odpovedať.
S výnimkou prípadov, keď ste súhlasili s používaním vašich informácií na konkrétny účel, nepoužívame vaše informácie žiadnym spôsobom, ktorý by vás osobne identifikoval. Môžeme ho zhromažďovať všeobecne a použiť ho na poskytovanie informácií o triede, napríklad na sledovanie výkonnosti konkrétnej stránky na našej webovej stránke.
Ak ste nám k tomu výslovne povolili, môžeme z času na čas poskytnúť vaše meno a kontaktné údaje vybraným spolupracovníkom, ktorých považujeme za poskytovateľov služieb alebo produktov, ktoré považujete za užitočné.
Pokračujeme v spracovávaní vašich informácií na tomto základe, až kým nesúhlasíte, alebo sa dá dôvodne predpokladať, že váš súhlas už neexistuje.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás informujete na adrese altanky@gazebo-altanky.sk alebo prostredníctvom našich webových stránok. Ak tak urobíte, nebudete môcť ďalej používať náš web alebo naše služby.

Informácie o neidentifikácii

Môžeme zhromažďovať neidentifikovateľné identifikačné informácie o používateľoch vždy, keď sa s našimi stránkami stretnú. Tieto neidentifikované identifikačné informácie môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o používateľských prostriedkoch spojenia s našimi stránkami, ako napríklad použitý operačný systém a poskytovatelia internetových služieb a iné podobné informácie.

Informácie poskytnuté za predpokladu, že budú zdieľané s treťou stranou

Naša webová stránka vám umožňuje odosielať informácie s cieľom prečítať, skopírovať, prevziať alebo použiť iné informácie. Príklady zahŕňajú:

  • odoslanie komentára na náš blog
  • odpovedať na komentár iného návštevníka s cieľom vyjadriť vašu dohodu, nesúhlas alebo vďaku

Pri odosielaní osobných údajov je na vás, aby ste sa ubezpečili o úrovni ochrany osobnosti, ktorá by ho mohla používať. Tieto informácie konkrétne nepoužívame, iba aby sme ich mohli zobrazovať alebo zdieľať na účely podnikania. Ukladáme ich a vyhradzujeme si právo ho použiť v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom sa rozhodneme.
Akonáhle vaše informácie vstúpia do verejnej domény, nemáme žiadnu kontrolu nad tým, čo s tým môže urobiť akákoľvek tretia strana. Za ich akcie nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Za predpokladu, že vaša žiadosť je primeraná a neexistuje žiadny právny základ pre to, aby sme si ju ponechali, potom môžeme podľa vlastného uváženia súhlasiť s vašou žiadosťou o odstránenie osobných údajov, ktoré ste odoslali.
Môžete požiadať o kontaktovanie na adrese altanky@gazebo-altanky.sk.

Poslanie spravy, alebo kontaktnej formy

Keď nás kontaktujete alebo požiadate o cenovú ponuku, či už telefonicky, prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, zhromažďujeme údaje, ktoré ste nám poskytli, s cieľom odpovedať na informácie, ktoré potrebujete. Vašu žiadosť a našu odpoveď zaznamenávame, aby sme zvýšili efektivitu našej firmy. Pokračujeme v identifikácii osobných údajov spojených s vašimi správami, ako je vaše meno a e-mailová adresa, aby sme mohli sledovať našu komunikáciu s vami, aby sme poskytli vysokokvalitnú službu a odpovedali na váš dotaz alebo ho vyriešili.

Súbory cookies pre webový prehliadač

Naše stránky môžu používať „cookies“ na zlepšenie používateľského zážitku. Používateľský webový prehliadač umiestňuje súbory cookies na pevný disk na účely uchovávania záznamov a niekedy aj na sledovanie informácií o nich. Používatelia si môžu zvoliť nastavenie svojho webového prehliadača na odmietnutie súborov cookies alebo na upozornenie pri odosielaní súborov cookies. Ak tak urobia, všimnite si, že niektoré časti stránky nemusia fungovať správne.

Ako používame zhromaždené informácie

Gazebo Altánky môžu zhromažďovať a používať osobné údaje používateľov na tieto účely: – Spúšťať propagáciu, súťaž, prieskum alebo inú funkciu lokality – Posielať používateľom informácie, ktoré súhlasili so získavaním tém, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať. – posielať pravidelné e-maily. Môžeme použiť e-mailovú adresu, aby sme odpovedali na vaše otázky, alebo iné požiadavky. Ak sa používatelia rozhodnú prihlásiť do nášho mailing listu, dostanú e-maily, ktoré môžu zahŕňať firemné správy, aktualizácie alebo informácie o službách atď. Ak by sa používateľ kedykoľvek rozhodol odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, zahrnuli sme podrobné pokyny na odhlásenie v spodnej časti každého e-mailu, alebo užívateľ sa môže na nás obrátiť prostredníctvom našej webstránky.

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našich stránkach. Naše stránky sú v súlade s normami PCI zraniteľnosti s cieľom vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie pre používateľov.

Zdieľanie vašich osobných informácií

Osobné identifikačné informácie používateľov nepredávame, neobchodujeme ani neposkytujeme iným osobám. Môžeme zdieľať agregované demografické informácie, ktoré nie sú spojené s osobnými identifikačnými údajmi týkajúcimi sa návštevníkov a používateľov s našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pobočkami a inzerentmi na vyššie uvedené účely.
Môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú riadiť naše podnikanie a stránky alebo spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad posielanie newsletterov, alebo prieskumov. Na tieto obmedzené účely môžeme zdieľať vaše informácie s týmito tretími stranami za predpokladu, že ste nám dali súhlas.

Webové stránky tretích strán

Používatelia môžu nájsť na našej stránke reklamný alebo iný obsah, ktorý odkazuje na weby a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, licencrov a iných tretích strán. Nekontrolujeme obsah alebo odkazy, ktoré sa zobrazujú na týchto webových stránkach, a nie sú zodpovedné za postupy používané webovými stránkami prepojenými z našou webstránkou.
Okrem toho sa tieto stránky alebo služby, vrátane ich obsahu a odkazov, môžu neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a zásady zákazníckeho servisu. Prehliadanie a interakcia na ľubovoľnej inej webovej stránke vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na naše stránky, podlieha vlastným podmienkam a pravidlám tejto webovej stránky.

Digitálny marketing

Z času na čas budeme používať údaje našich klientov (a naše) pre:

Získavanie údajov Popis využívania Typ osobných údajov
Facebook Poskytovanie cielenej reklamy Žiadne osobné údaje https://www.facebook.com/about/basics
Google AdWords Poskytovanie cielenej reklamy Žiadne osobné údaje http://adssettings.google.com/
Google Analytics Štatistiky a vylepšenie webu Žiadne osobné údaje, IP adresa je anonymizovaná
Kontaktný formulár Kontakt a zaslanie ponuky Meno, priezvisko, telefón, emailová adresa
Mailchimp Zasielanie noviniek / newsletter Emailová adresa
HotJar Štatistiky a vylepšenie webu Žiadne osobné údaje, IP adresa je anonymizovaná

Používanie re-marketingu

Re-marketing involves placing a cookie on your computer when you browse our website in order to be able to serve you an advert for our products or services when you visit some other website. We may use a third party to provide us with re-marketing services from time to time. If so, then if you have consented to our use of cookies, you may see advertisements for our products and services on other websites.

Re-marketing zahŕňa umiestenenie cookies do vášho počítača pri prehliadaní našich webových stránok, aby sme vám mohli ponúknuť reklamu na naše produkty alebo služby pri návšteve inej webovej stránky. Môžeme z času na čas používať tretiu stranu, aby nám poskytli služby opätovného predaja. Ak áno, ak ste súhlasili s používaním súborov cookies, môžete vidieť reklamy na naše produkty a služby na iných webových stránkach.

Prístup k vašim osobným informáciám

Kedykoľvek môžete písomne požiadať o preskúmanie alebo aktualizáciu osobne identifikovateľných informácií, ktoré o vás uchovávame. Ak chcete získať kópiu informácií, ktoré nie sú uvedené na našich webových stránkach, môžete nám zaslať žiadosť na altanky@gazebo-altanky.sk. Po obdržaní žiadosti vám povieme, kedy vám poskytneme tieto informácií.

Ako dlho uchovávate osobné informácie?

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, kým sú informácie potrebné na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a na akékoľvek dodatočné obdobie, ktoré môže byť vyžadované alebo povolené zákonom. Vo všeobecnosti sa určujú doby uchovávania údajov, ktoré berú do úvahy:

  • Dĺžka trvania nášho vzťahu (napríklad trvanie výkonnosti zmluvy, deaktivácia účtu, vaša legitímna potreba byť rozpoznaná pri kontakte s nami)
  • Právne požiadavky na uchovávanie údajov
  • Štatút obmedzení

Odstránenie vašich informácií

Ak si želáte odstrániť osobné údaje z našich webových stránok, môžete nás kontaktovať cez altanky@gazebo-altanky.sk. Toto môže obmedziť služby, ktoré vám môžeme poskytnúť.

Overenie vašich informácií

Keď dostaneme akúkoľvek žiadosť o prístup, úpravu alebo odstránenie osobne identifikovateľných informácií, najprv vykonáme primerané kroky na overenie vašej totožnosti pred udelením prístupu alebo iným krokom. To je dôležité pre ochranu vašich informácií.

Encryption of data sent between us

Používame certifikáty SSL (Secure Sockets Layer) na overenie identity s prehliadačom a šifrovanie akýchkoľvek údajov, ktoré nám dáte. Vždy, keď sa informácie prenášajú medzi nami, môžete skontrolovať, či sa to robí pomocou protokolu SSL, a to hľadaním uzatvoreného symbolu visiacich zámkov alebo iných značiek dôvery v paneli adries alebo na paneli s nástrojmi v prehliadači.

Ako sa môžete sťažovať

Ak nie ste spokojní s našimi pravidlami ochrany osobných údajov alebo ak máte nejakú sťažnosť, mali by ste nám to povedať e-mailom. Naša adresa je altanky@gazebo-altanky.sk. Ak nie je spor riešený, dúfame že budete súhlasiť s tým že sa ho pokusíme vyriešiť v dobrej viere s nami v procese sprostredkovania alebo arbitráže. Ak ste akokoľvek nespokojní s tým, ako spracovávame vaše osobné informácie, máte právo podať sťažnosť na úrad komisára pre ochranu údajov.

Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov

Gazebo Altánky má možnosť kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Keď urobíme, aktualizujeme aktuálny dátum v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom často kontrolovať túto stránku v prípade akýchkoľvek zmien, aby ste boli informovaní o tom, ako pomáhame pri ochrane osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte, že je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov a uvedomiť si zmeny.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše pokračovanie v používaní stránky po odoslaní zmien v týchto pravidlách sa považuje za súhlas týchto zmien.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, postupov tejto stránky alebo vašich vzťahov s touto stránkou, kontaktujte nás na adrese:
Gazebo s.r.o.
Ružová dolina 4145/6,
940 56,
Nové Zámky,
Slovensko

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 16. novembra 2020.

Sledujte nás na Facebooku a Instagrame

Drevená pergola Miláno s prestrešením lepené bezpečnostné sklo. #drevená pergola#prístrešok#drevený prístrešok
8 0
Drevená pergola Rio Grande 2013 #drevená pergola #pergola #drevený prístrešok
10 0
Sme hrdí na to, že ako jediná firma sme mali možnosť inštalovať najexkluzívnejšiu Bioklimatickú pergolu na Slovensku. Pergolu pre najúspešnejšiu spoločnosť na svete McDonalds. Spoločnosť, ktorá je lídrom vo svojom obore a dlhodobo určuje trend nielen v stravovaní, ale aj špičkovým dizajnovým prevedením každej svojej prevádzky. Najnovšie a najkvalitnejšie materiály vždy ako prvá zapracuje do svojich interiérov po celom svete. Ďakujem ešte raz za príležitosť prispieť týmto exkluzívnym výrobkom v exteriéry McDonalds a pridať tejto výnimočnej spoločnosti pomyselnú čerešničku na torte.
Ďakujeme a želáme veľa úspechov a krásnych exteriérov
24 0
Drevená pergola Miláno #drevená pergola #prístrešok #samonosná pergola
9 0
Drevená pergola Miláno viac na www.gazebo-altanky.sk #drevená pergola #drevený prístrešok #pergola
9 0
zimná záhrada Top class #zimná záhrada #hliníková pergola #prístrešok
15 0
Drevená pergola Kartágo #drevená pergola #pergola #drevený prístrešok
12 0
Drevená pergola Kartágo #drevená pergola #prístrešok drevený
16 0
Drevená pergola Santorini #drevená pergola #drevený prístrešok #pergola
11 0
Zimná záhrada s obvodovým zasklením #zimná záhrada #drevená pergola #prístrešok
15 1
Drevená pergola Miláno #pergola drevená #prístrešok
8 0
Hliníková pergola s bočným tienením #hliníkový prístrešok #pergola
16 0
Hliníková pergola Basic class #pergola #hliníková pergola #prístrešok
11 0
Hliníková pergola Top class #hliníkový prístrešok #hliníková pergola #pergola
10 0
drevená pergola Kartágo #drevená pergola #pergola #drevený prístrešok
10 0
Samonosná hliníková pergola Economic class #hliníková pergola #pergola #hliníkový prístrešok
6 0

S výberom Vám ochotne poradíme

Bezplatná konzultácia

Kliknutím alebo potiahnutím súborov do tejto oblasti nahrajte súbory. You can upload up to 5 files.
Čítal som o podmienkach pravidiel ochrany osobných údajov
5/5

Čo o nás hovoria zákazníci

Často kladené otázky

To záleží od viacero kritérií ako je veľkosť, typ altánku a dostupnosť materiálov, z ktorých je vyrobený. V štandardných veľkostiach, ktoré sú 400 x 400 cm, sa dodacia doba pohybuje okolo 5 – 6 týždňov.

V cene altánku a pergoly je finálna povrchová úprava, kompletná montáž u zákazníka na kľúč s dovozom.
Montáž hliníkovej záhradnej pergoly trvá 1-2 dni, záleží od veľkosti.
Ceny altánkov patria k tým vyšším. Vždy záleží od doplnkovej výbavy altánku. Každý je umelecké dielo s výnimočným dizajnom a kvalitou spracovania.
Návrat hore