Čistenie plachtovej strechy

Vinylové textílie a použitie produktov IMAR

Produkty IMAR sú schválené na čistenie a udržiavanie vinylových textílií.

  • na dôkladné čistenie vinylových textílií použite IMAR CLEANER
  • po čistení použite IMAR MARINE VINYL PROTECTIVE CREAM na aplikáciu ochrannej vrstvy, ktorá predĺži životnosť textílie. Ochranný krém aplikujte každé 2-3 mesiace
  • pre rutinné udržiavanie medzi čisteniami použite IMAR MARINE PROTECTIVE SPRAY. Tento ochranný sprej obnovuje ochranný krém a je aj výborným čističom škvŕn
Scroll to Top