Rôzne typy náročných drevené mriežky, ktoré sú založené na historických besiedky.

A oldallap

A oldallap2