Rôzne typy náročných drevených mriežok, ktoré sú založené na historických besiedkach.

A oldallap
A oldallap2